ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน
NB DEVELOPMENT

ขั้นตอนที่ 1

การค้นหาความเป็นตัวตน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการตามฝันเฉพาะคุณ

NB DEVELOPMENT พร้อมให้คำปรึกษาด้วยมัณฑนากร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
คุณลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการ พร้อมทั้งส่งข้อมูลเฉพาะดังนี้

 • แปลนบ้าน / แปลนคอนโด
 • ไอเดียการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการต่างๆ
 • รูปถ่ายบริเวณที่ต้องการทำเฟอร์นิเจอร์
 • รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการ (ถ้ามี)
  มัณฑนากรจะนำข้อมูลทั้งหมดมาดำเนินการออกแบบการจัดวางเบื้องต้น เป็นภาพเสมือนจริง แล้วส่งให้พิจารณา และปรับแบบ จนเป็นที่พึ่งพอใจ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ (Specification)

จะทำให้เฟอร์นิเจอร์สวยๆ Fit in กับห้องของคุณลูกค้า ได้อย่างลงตัว พร้อมทั้งคำแนะนำ จากเจ้าหน้าที่ระบุรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ (Specification Staff) โดยเจ้าหน้าที่จะระบุรายละเอียดการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ในแต่ละส่วน , ขนาด , สี ,รวมถึงฟังก์ชันการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ ที่เหมาะสมกับพื้นที และผู้อยู่อาศัยมากที่สุด

ขั้นตอนที่ 3

การผลิตเฟอร์นิเจอร์ (Production)

อีกหนึ่งขั้น ตอนสำคัญที่จะเนรมิตเฟอร์นิเจอร์ในฝันกับลักษณะงาน Fit in Furniture ให้ Fit ทุกพื้นที่ in ทุกความรู้สึก กับห้องของคุณ ได้อย่างลงตัว เมื่อเดินทางมาจนถึงในส่วน “งานผลิต (Production)” หลังจากได้ถอดแบบเฟอร์นิเจอร์มาเป็นขนาดไม้แต่ละชิ้น แล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการ

 • การตัดไม้ให้ได้ขนาด สัดส่วนตรงตามแบบ
 • ปิดขอบ ด้วยเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูง
 • แต่งขอบ
 • ทำสีให้เรียบร้อยสวยงาม
 • จากนั้นนำมาประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์
 • แล้วจึงส่งตรวจสอบคุณภาพ ขนาดตรงตามแบบ รวมถึงการใช้งาน
 • เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว ก็เตรียมความพร้อมสำหรับการขนส่งต่อไป

ในทุกขั้นตอนสามารถเกิดข้อผิดพลาดได้เสมอ ซึ่งเมื่อเกิดข้อผิดพลาดแล้ว ก็จะต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น เพราะฉะนั้น เราจึงใส่ใจในทุกขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 4

การจัดส่งเฟอร์นิเจอร์(Delivery)

เมื่อเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตออกมาผ่านการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้ว ก็เตรียมห่อเฟอร์นิเจอร์ให้เรียบร้อย พร้อมที่จะจัดส่งถึงห้องคุณลูกค้า ขั้นตอนการจัดส่งที่นอกจากจะยึดมั่นในเรื่องตรงต่อเวลาแล้ว ยังดูแลเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้ได้รับความเสียหาย รวมถึงดูแลสภาพพื้นและผนังห้องของคุณลูกค้าไม่ให้มีริ้วรอยอีกด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การติดตั้งต่อไปค่ะ

ขั้นตอนที่ 5

การติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ (Setting)

การติดตั้งให้ fit in ตรงตามแบบ ห้องสวยในฝันของคุณลูกค้าโดยทีมช่างติดตั้งชำนาญการมากประสบการณ์ที่พร้อมจะเนรมิตห้องสวยในฝันของคุณลูกค้าให้เป็นจริง