เกี่ยวกับเรา

NB DEVELOPMENT

เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เคลือบผิวเมลามีน ให้การออกแบบ และตกแต่งภายในรูปแบบที่ทันสมัย สะดวก สบาย และลงตัวมากที่สุด โดยทุกการออกแบบคำนึงถึงความแข็งแรงทนทาน และประโยชน์ใช้สอย ตลอดระยะเวลาการทำงาน
NB DEVELOPMENT ยึดมั่นในความ ซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญ คุณลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า

ด้วยเหตุนี้ NB DEVELOPMENT จึงได้รับความไว้วางใจจากคุณลูกค้า ไม่น้อยกว่า 1,000 รายต่อปี จากโครงการคอนโด และบ้านต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

สุดท้ายนี้ NB DEVELOPMENT หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะคงได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าในการให้คำปรึกษา พร้อมออกแบบและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์สำหรับทุกโครงการ

วัสดุที่เลือกใช้ในการผลิต

ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ( Particle Board ) คือ แผ่นไม้ที่ผลิตจากการนำไม้ยางพารามาบดย่อยเป็นชิ้นขนาดเล็กๆ และนำมาอัดเข้ารูปเป็นแผ่นด้วย ความร้อน กาวพิเศษ และแรงอัด พร้อมการผ่านกระบวนการทางเคมี เพื่อให้สามารถปัองกันความชื้นและปลวก โดยจะผลิตเป็นแผ่นสำเร็จรูปขนาด 1200 X 2400 มม. และมีขนาดความหนาต่างๆกัน เช่น 9 มม.,12มม.,16 มม., 19 มม., เป็นต้น

แผ่นปิดผิว :  เมลามิน คือ วัสดุชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับพลาสติกเคลือบเงา พร้อมพิมพ์ลายเลียนแบบสีไม้ธรรมชาติ เพื่อนำมาใช้ในการปิดชิ้นงานโดย ใช้ความร้อนสูงเป็นตัวเชื่อมเพื่อทำให้ไม้สามารถป้องกันน้ำ และมีความสามารถทนทานต่อความร้อน รอยขูดขีด และยังมีอายุการใช้งานได้นานอีกด้วย


ภาพแสดงการเคลือบผิวของไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด

คุณสมบัติของไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดเคลือบผิวเมลามีน

คุณสมบ้ติ

การทดสอบ

ผลการทดสอบ

ความทนทานต่อการขีดข่วน
(Abrasion Resistance)

ทดสอบด้วยเครืองขัด 100 รอบต่อนาที ขัดลงบนผิวหน้าของแผ่นไม้ เคลือบเมลามีน

ไม่ปรากฏรอยขีดข่วน

ความทนทานต่อความร้อน
(Dry Heat Resistance)

ทดสอบด้วยการนำหลอดแก้วบรรจุ นำมันที่อุณภูมิสูง 180C วางบนผิว ของแผ่นไม้เคลือบเมลามีน

ความเงาและสีสันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

ความต้านทานต่อการแตกร้าว
(Cracking Resistance)

ทดสอบด้วยการนำแผ่นไม้เคลือบเมลามีนเข้าเตาอบที่อุณภูมิสูง 70C เป็น เวลา 24 ชั่วโมง

ไม่ปรากฏรอยแตกร้าว

ความทนทานต่อการเผาไหม้
(Burning Resistance)

ทดสอบด้วยการจุดบุหรืวางบนแผ่น ไม้เคลือบเมลามีน

เกิดคราบสิน้ำตาล แต่สามารถเข็ดออกได้ด้วยนำยา

ความต้านทานต่อไอน้ำ
(Steam Resistance)

ทดสอบด้วยการนำแผ่นไม้เคลือบเมลามีนขังกับไอนำ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

ความเงาและสีสัน เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

การเกาะติดของสิ่งสกปรก
(Stain Resistance)

ทดสอบด้วยการนำของเหลว เช่น น้ำชา, กาแฟ, เครื่องดื่มชม, เครื่องปรุงรส ต่างๆ ฯลฯ มาเทบนผิวหน้าไม้เคลือบเมลามีนทิ้งไว้ 16 ชั่วโมง

ความเงาและสีสัน เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

ความทนทานต่อกรด

(Acid Test)

ทดสอบด้วยกรดไฮโดรคลอไรด์ เบอร์ 0.2 N และ 4 N เทบนแผ่นไม้เคลือบ เมลามีนเป็นเวลา 15นาที และ24 ชั่วโมง ตามลำด้บ

ความเงาและสีสัน เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

ความหนาแน่นของพื้นผิว
(Steam Resistance)

ทดสอบด้วยการโรยผงกราไฟท์บน แผ่นไม้เคลือบเมลามีน

ไม่ปรากฏผงกราไฟท์ตกด้าง บนผิวหน้าแผ่นไม้เคลือบเมลามีน

การเคลือบปิดผิวไม้ด้วยวัสดุอื่นๆ

นอกจากการเคลือบผิวด้วยเมลามีนแล้วยังมีการเคลือบปิดผิวด้วยแผ่น “โฟเมก้า หรือแผ่นลามิเนต,laminate” เป็นวัสดุสังเคราะห์ ที่สร้างมาสำหรับงานปิดผิว เป็นที่นิยมมาก เพราะมีคุณสมบัติที่แข็ง ทนต่อแรงกระแทก ความร้อน และทำความสะอาด ง่าย เป็นกรรมวิธีการเคลือบพลาสติก ลงบนแผ่นแบคกิ้ง อาจจะมีการพิมพ์ลาย หรือ ปิดวัสดุบางประเภท เช่น สแตนเลส ก่อนเคลือบทับภายนอกด้วยวัสดุเคลือบผิว จำพวกเรซิน สีอะมิโน สี PU อีกครั้ง และนำออกขายเป็นแผ่นลามิเนท ความหนา ของแผ่นประมาณ 0.6-1 มม. การนำแผ่นลามิเนทมาใช้งาน โดยส่วนมากจะนำไปทากาว ปิดทับบนแผ่นแผ่นไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด (Particle Board) ลวดลายที่ได้รับความ นิยมได้แก่ ลายหินอ่อน เป็นต้น

ด้วยการเลือกวัสดุแต่ละชนิดมาอย่างเป็นอย่างดีที่สุด วัสดุทุกชนิดจะถูกดำเนินการผลิตด้วยเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เป็นเครื่องจักรที่ได้รับมาตรฐาน ละนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อทำให้ไม้ทุกชิ้นสมบูรณ์ แข็งแรง ทนทาน มากที่สุดเหมาะสมแก่การใช้งาน

NB DEVELOPMENT ใส่ใจดูแลเลือกวัสดุ ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด (Particle Board) ที่ปลอดภัยได้ผ่านมาตรฐาน E1 (EU Formaldehyde Emission Standard) โดยในการอุตสาหกรรมการผลิตไม้อัดต่างๆ จะมีการใช้กาวเป็นตัวประสาน ซึ้งใน ส่วนประกอบของกาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมจะมี สาร ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ ผสมอยู่ ใน เฟอร์นิเจอร์บางประเภทที่ทำจากไม้อัดที่ผสมสารฟอร์มาลดีไฮด์เหล่านี้จะระเหย ออกมา และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยได้ โดยจะส่งผลกระทบต่อระบบ ทางเดินหายใจและผิวหนัง ซึ้งผู้ที่มีความอ่อนไหวต่อสารดังกล่าวอาจทำให้เกิดการ ระคายเคืองผิวหนัง แสบจมูก หรือแสบตา และหากได้รับสารฟอร์มาลดีไฮด์อย่าง ต่อเนื่อง อาจก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้หรือมะเร็งได้

ด้วยการคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุด จึงเลือกวัสดุที่ผลิตตาม มาตรฐานยุโรป EN120 โดยควบคุมสารฟอร์มาลดีไฮด์ให้อยู่ระดับ E1 ซึ้งเป็นระดับที่ มีการระเหยของสารฟอร์มาลดีไฮด์ที่ตํ่า โดยการผลิตจะเลือกใช้กาวประเภทที่มี ส่วนผสมของสารดังกล่าวน้อยที่สุดทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถวางใจได้ถึงความปลอดภัย

FIT-IN FURNITURE คือ

ลักษณะงานของ NB DEVELOPMENT คือ

เฟอร์นิเจอร์ที่ทำเข้าพื้นที่จริงและสามารถถอดประกอบได้ (Fit in Furniture) Fit in Furniture หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ที่รวมเอาข้อดีของเฟอร์นิเจอร์ทั้งสามประเภท เข้าด้วยกัน ได้แก่

  • เฟอร์นิเจอร์ ติดตั้งกับที่ (Built-in Furniture)
  • เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (Movable Furniture)
  • เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถถอดประกอบได้ (Knock down Furniture)

โดยลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบการใช้งาน ให้ตรงกับความต้องการของ การใช้งาน ลักษณะเป็นเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งเข้าพื้นที่จริงหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในขณะที่มีการผลิตเกือบจะสำเร็จรูปจากโรงงาน เพียงแต่นำมาติดตั้งประกอบด้วยช่างผู้ชำนาญงาน และใช้เวลาไม่เกิน 2-4 สัปดาห์ ทำให้ลดปัญหาเรื่องฝุ่นไม้ กลิ่นสีในหน้างาน และวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี

ข้อดีของเฟอร์นิเจอร์ Fit in Furniture

  • ลดปัญหาเรื่องฝุ่นไม้และกลิ่นสีในหน้างานได้เป็นอย่างดี เพราะการผลิตที่เกือบจะสำเร็จรูปจากโรงงานแล้ว เพียงแต่นำมาติดตั้งประกอบด้วยช่างผู้ชำนาญงาน
  • ผลิตโดยใช้วัสดุประเภท Particle Board เคลือบด้วยเมลามีน ที่ทนต่อความร้อนรอยขูดขีด และสามารถควบคุมคุณภาพได้ดี
  • สามารถเลือกรูปแบบ และประโยชน์ใช้สอยได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
  • มีความแข็งแรงสูงมาก เนื่องจากยึดเกาะกับอาคาร หรือ โครงสร้างอาคาร มีรูปแบบเฉพาะตัว มีเอกลักษณ์เข้ากับสัดส่วนพื้น ที่สามารถติดตั้งและดัดแปลงให้ เข้ากับพื้นที่
  • ลดปัญหาเรื่องการสะสมของฝุ่นในการใช้งาน เพราะจะมีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ให้สูง จนชนฝ้าเพดาน เพื่อประโยชน์การใช้สอยสูงสุด และป้องกันการสะสมตัวของฝุ่นได้เป็นอย่างดี
  • วัสดุมีมาตรฐานความปลอดภัย ตั้งแต่ต้นกระบวนการผลิตวัสดุปลอดภัยต่อสุขภาพต่อทุกคนในครอบครัว และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในบ้าน

การผลิต – ติดตั้ง FIT-IN FURNITURE

การผลิต Fit-in Furniture NB DEVELOPMENT จะกำหนดขนาดของเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้น ของแต่ละชิ้นงาน เข้ากับระยะและพื้นที่ที่จะติดตั้งงานซึ้งเฟอร์นิเจอร์จะผลิตเสร็จเป็นชิ้น เฟอร์นิเจอร์จากโรงงานแล้ว 90% และอีก 10% จะเป็นยึดและติดตั้ง กับพื้นที่ห้องคุณลูกค้า

การติดตั้ง Fit-in Furniture NB DEVELOPMENT เมื่อไปถึงหน้างาน เจ้าหน้าที่จะยึดติดเข้ากับพื้นที่ และทำการเก็บรายละเอียดโดยรอบ ระหว่างตัวเฟอร์นิเจอร์ กับพื้นที่ด้วยชิลิโคนสีขาว