HOW TO ORDER

ขั้นตอนการสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์

NB DEVELOPMENT

ลูกค้าบอกความต้องการ

 • ส่งแปลนห้อง
 • รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการ
 • รายละเอียดความต้องการต่างๆ

วาง Layout ให้ลูกค้าพร้อมประเมินราคา

 • ตําแหน่งการวางเฟอร์นิเจอร์
 • รูปแบบเฟอร์นิเจอรเบื้องต้นที่ลูกค้าจะได้รับ

ออกแบบภาพ 3D ให้ลูกค้า

 • ลูกค้าชําระเงินค่าทําแบบ
 • ลูกค้าได้รับแบบ 3D พร้อมราคา ภายใน 7-15 วัน
 • แก้ไขแบบได้ 3 ครั้ง
 • ลูกค้าสรุปแบบ

ลูกค้าทําการสั่งซื้อ

 • ลูกค้าชําระเงินมัดจํา 50% ของราคาทั้งหมด
 • เจ้าหน้าที่เข้าพบหน้างานเพื่อทําการวัดพื้นที่และสรุปรายละเอียด
 • ลูกค้ายื่นแบบที่ได้รับกับทางนิติบุคคลโครงการ
 • ดําเนินการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ใช้เวลา 4-6 สัปดาห์

จัดส่งและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์

 • ลูกค้าชําระเงิน 40% ในวันติดตั้งวันแรก
 • ใช้เวลาในการติดตั้ง 7-15 วัน

ลูกค้าทําการตรวจงาน

 • ลูกค้าชําระเงินส่วนที่เหลือ 10%

วิธีการชำระเงิน

ชำระด้วยเงินสด

สามารถโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารต่างๆ ของบริษัท
ตามที่เจ้าหน้าที่ส่งรายละเอียดตามใบสั่งซื้อ

ชำระผ่านบัตรเครดิต

ยินดีรับชำระผ่านบัตร Visa และ MasterCard ของทุกธนาคาร