BRINGING YOUR STYLE TO LIVE

รับออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ภายใต้แบรนด์คุณ

OEM FURNITURE

เรามีทีมที่ปรึกษา และทีมออกแบบมืออาชีพที่จะคอยดูแล และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ในการทำให้งานออกแบบ หรือไอเดียของคุณ ให้ออกมาเป็นจริงตามความต้องการ และตอบโจทย์การใช้งาน ใส่ใจอย่างมากกับทุกกระบวนการ โดยเฉพาะคุณภาพของสินค้า เราเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพในทุกๆชิ้น และพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้คุณภูมิใจ เมื่อโลโก้คุณอยู่บนงานเฟอร์นิเจอร์ที่ผ่านการดูแลตั้งแต่ต้นจนจบจากพวกเรา NBD