14ปีNobleFurnitureใจดีจัดให้

❤️โอกาสในการได้ห้องสวยในฝัน ที่คุณต้องการแบบฟรีๆ ❤️มาถึงคุณแล้วกับ 14 ปี Noble Furniture ใจดี…จัดให้ •โพสต์เรื่องราวและเหตุผลในการอยากได้ห้องในฝันของคุณ พร้อมภาพห้องที่ต้องการเนรมิต และ #14ปีNobleFurnitureใจดีจัดให้ ลงใน Facebook ของคุณ• แล้ว แคปภาพการแชร์เรื่องราวของคุณ มาโพสต์ ใน comment ใต้วิดีโอโปรโมทกิจกรรมนี้เท่านั้น• อย่าลืม กด Like เพจ Noble Furniture และกด Share กิจกรรม Noble Furniture จัดให้ และตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะคะ❤️เริ่มต้นส่งเรื่องราวของคุณได้ตั้งแต่วันนี้❤️โดยทีมงาน Noble Furniture จะคัดเลือกผู้เข้ารอบประจำสัปดาห์ แล้วเปิดโอกาสให้เพื่อนๆร่วมโหวต ผู้โชคดี จากผู้เข้ารอบในแต่ละสัปดาห์ ❤️ใครจะเป็นผู้เข้ารอบในแต่ละสัปดาห์…..❤️จะเปิดโหวตเมื่อไหร่…..❤️แล้วจะโหวตอย่างไร….❤️สุดท้ายใครจะเป็นผู้โชคดี…..❤️ติดตามได้ที่นี่ที่เดียว ที่ เพจ Noble Furnitureแต่ถ้าคุณอยากเป็นผู้โชคดี ได้ห้องในฝัน ส่งเรื่องราวของคุณมาได้เลย…..วันนี้❤️เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม❤️1 ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีสัญชาติไทย และพำนักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ2. 1 account facebook มีสิทธิ์ส่งเพียง 1 เรื่องราวและเหตุผลที่อยากได้ห้องในฝัน3. ห้ามโพสต์ข้อความที่มีเนื้อหาหรือลักษณะที่ผิดกฎหมาย ไม่สุภาพ ส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือเกี่ยวข้องกับสถาบันต่างๆ รวมทั้งการพาดพิงบุคคลอื่น ทำให้เกิดความเสียหาย หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม ทีมงานสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ลบข้อความดังกล่าวจากกิจกรรมในครั้งนี้ตามดุลพินิจของทีมงาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 4.คณะกรรมการจะคัดเลือกเรื่องราวผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดที่ทำถูกต้องตามกติกาทุกข้อเท่านั้น 5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด 6. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นอย่างอื่น หรือ ขอรับเป็นเงินสดแทน หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น7. ทีมงานมีสิทธิ์ปฏิเสธการให้รางวัล หากผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 8. ทีมงานมีสิทธิ์ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรม ได้โดยชอบธรรมและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้อง ขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ 9. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ ตามดุลพินิจของทีมงาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 10. ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัล ยินยอมให้ทีมงานมีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการ พิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อ รูปถ่าย และคลิปเพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต 11. ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัล ได้อ่านและเข้าใจข้อความแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

โพสต์โดย NoBle Furniture เมื่อ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2018

❤โอกาสในการได้ห้องสวยในฝัน ที?คุณต้องการแบบฟรีๆ ❤
มาถึงคุณแล้วกับ 14 ปี Noble Furniture ใจดี…จัดให้
•โพสต์เรื่องราวและเหตุผลในการอยากได้ห้องในฝันของคุณ พร้อมภาพห้องที่
ต้องการเนรมิต และ #14ปีNobleFurnitureใจดีจัดให้ ลงใน Facebook ของคุณ
• แล้ว แคปภาพการแชร์เรื่องราวของคุณ มาโพสต์ ใน comment ใต้วิดีโอโปรโมท
กิจกรรมนีเท่านัน
• อย่าลืม กด Like เพจ Noble Furniture และกด Share กิจกรรม Noble Furniture
จัดให้ และตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะคะ
❤เริ่มต้นส่งเรื่องราวของคุณได้ตั้งแต่วันนี้ ❤
โดยทีมงาน Noble Furniture จะคัดเลือกผู้เข้ารอบประจำสัปดาห์
แล้วเปิดโอกาสให้เพื่อนๆร่วมโหวต ผู้โชคดี จากผู้เข้ารอบในแต่ละสัปดาห์
❤ใครจะเป็นผู้เข้ารอบในแต่ละสัปดาห์…..
❤จะเปิดโหวตเมื่อไหร่…..
❤แล้วจะโหวตอย่างไร….
❤สุดท้ายใครจะเป็นผู้โชคดี…..
❤ติดตามได้ที่นี่ที่เดียว ที่ เพจ Noble Furniture
แต่ถ้าคุณอยากเป็นผู้โชคดี ได้ห้องในฝัน ส่งเรื่องราวของคุณมาได้เลย…..วันนี้

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีสัญชาติไทย และพำนักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ
 2. 1 account facebook มีสิทธิ์ส่งเพียง 1 เรื่องราวและเหตุผลที่อยากได้ห้องในฝัน
 3. ห้ามโพสต์ข้อความที่มีเนื้อหาหรือลักษณะทีผิดกฎหมาย ไม่สุภาพ ส่อไปในทาง
  ลามกอนาจาร หรือเกี่ยวข้องกับสถาบันต่างๆ รวมทั้งการพาดพิงบุคคลอื่น ทำให้เกิด
  ความเสียหาย หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม ทีมงานสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
  และ/หรือ ลบข้อความดังกล่าวจากกิจกรรมในครั้งนี้ตามดุลพินิจของทีมงาน โดยไม่
  ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. คณะกรรมการจะคัดเลือกเรื่องราวผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดที่ทำถูกต้องตามกติกาทุก
  ข้อเท่านั้น
 5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด
 6. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นอย่างอื่น หรือ ขอรับเป็นเงิน
  สดแทน หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น
 7. ทีมงานมีสิทธิปฏิเสธการให้รางวัล หากผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติตาม
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 8. ทีมงานมีสิทธิ์ปฏิเสธ ยกเลิกหรือหยุดกิจกรรม ได้โดยชอบธรรมและไม่จำเป็นต้อง
  แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผล
  จากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ
 9. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขกิจกรรมในครั้งนี้และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ตามดุลพินิจของทีมงาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัล ยินยอมให้ทีมงานมีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการ
  พิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อ รูปถ่าย และคลิปเพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์
  ธุรกิจ ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต
 11. ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัล ได้อ่านและเข้าใจข้อความแล้ว ตกลงยินยอมที่
  จะปฏิบัติ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
ผู้ผ่านเข้ารอบท่านแรก คุณ Aphisit Sailert

?เรื่องราวของผู้ผ่านเข้ารอบท่านแรก?ของกิจกรรม 14ปี Noble Furniture ใจดีจัดให้ ?คุณ Aphisit Sailert?ห้องใหม่ในฝันของเขาจะเป็นอย่างไร ตามไปดูกันได้เลยค่ะ“เวลาเหนื่อยล้า ต้องการพักผ่อน ในที่ที่เราผ่อนคลาย ห้องสวยในฝันคือ ห้องที่ทำให้เรามีความสุขทุกวินาทีที่อาศัยอยู่ ทำให้เรารู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย สบายตัวสบายใจ โดยมีฟอร์นิเจอร์ที่จัดวางอย่างลงตัว สามารถหยิบจับง่าย ไม่รกหูรกตา สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราผ่อนคลาย หายเหนื่อยล้า สบายทั้งกายและใจ และไม่รู้สึกอึดอัด ผมจึงอยากได้ห้องนอนสวยในฝันที่ทำให้ผมและคนที่ผมรักได้อยู่อาศัยครับ."??สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับคัดเลือกในรอบนี้??อย่าพึ่งเสียใจไปสัปดาห์หน้าเรามาลุ้นกันใหม่ผู้เข้ารอบคนถัดไปอาจเป็นคุณ!!!?ผู้ที่อยากร่วมสนุกกับเรา?สามารถส่งเรื่องราวของคุณได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 พฤศจิกายนนี้?ประกาศผู้เข้ารอบประจำสัปดาห์ ทุกวันเสาร์ ประมาณ 18.00 น.?———————————————–สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Tel : 087-594-9797,: 087-828-5552 ,: 088-500-1899 ,: 089-500-1051 Line ID : @noblefurniture (มี@ ด้วยนะคะ)Office : 02-9945400 หรือสอบถามรายละเอียดทางข้อความได้ใน Inbox http://m.me/fanpagenoble———————————————–เข้าเยี่ยมชมผลงานต่างๆของทางบริษัทฯ ได้ที่https://www.nbdevelopment.co.th

โพสต์โดย NoBle Furniture เมื่อ วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2018

?เรื่องราวของผู้ผ่านเข้ารอบท่านแรก?
ของกิจกรรม 14 ปี Noble Furniture ใจดีจัดให้ 
?คุณ Aphisit Sailert?

ห้องใหม่ในฝันของเขาจะเป็นอย่างไร ตามไปดูกันได้เลยค่ะ

“เวลาเหนื่อยล้า ต้องการพักผ่อน ในที่ที่เราผ่อนคลาย ห้องสวยในฝันคือ ห้องที่ทำให้เรามีความสุขทุกวินาทีที่อาศัยอยู่ ทำให้เรารู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย สบายตัวสบายใจ โดยมีฟอร์นิเจอร์ที่จัดวางอย่างลงตัว สามารถหยิบจับง่าย ไม่รกหูรกตา สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราผ่อนคลาย หายเหนื่อยล้า สบายทั้งกายและใจ และไม่รู้สึกอึดอัด ผมจึงอยากได้ห้องนอนสวยในฝันที่ทำให้ผมและคนที่ผมรักได้อยู่อาศัยครับ.”


ผู้ผ่านเข้ารอบท่านที่สอง14ปี Noble Furniture ใจดีจัดให้

?เรื่องราวของผู้ผ่านเข้ารอบท่านที่สองของกิจกรรม 14ปี Noble Furniture ใจดีจัดให้ ??คุณ Suttiporn Pop Kuendee?แรงบันดาลใจในการทำห้องใหม่ในฝันของเขาจะเป็นอย่างไร ตามไปดูกันได้เลยค่ะ!!??สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับคัดเลือกในรอบนี้อย่าพึ่งเสียใจไปสัปดาห์หน้าเรามาลุ้นกันใหม่ผู้เข้ารอบคนถัดไปอาจเป็นคุณ!!!???ผู้ที่อยากร่วมสนุกกับเราสามารถส่งเรื่องราวของคุณได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 พฤศจิกายนนี้?ประกาศผู้เข้ารอบประจำสัปดาห์ ทุกวันเสาร์ ประมาณ 18.00 น.สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Tel : 087-828-5552 , : 087-594-9797 , : 089-500-1051 , : 088-500-1899 Line ID : @noblefurniture (มี@ ด้วยนะคะ)Office : 02-9945400 หรือสอบถามรายละเอียดทางข้อความได้ใน Inbox http://m.me/fanpagenoble————————————————เข้าเยี่ยมชมผลงานต่างๆของทางบริษัทฯ ได้ที่https://www.nbdevelopment.co.th

โพสต์โดย NoBle Furniture เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2018

?เรื่องราวของผู้ผ่านเข้ารอบท่านที่สอง?
ของกิจกรรม 14 ปี Noble Furniture ใจดีจัดให้
?คุณ Suttiporn Pop Kuendee?


ผู้ที่ผ่านเข้ารอบท่านที่ 3 ของกิจกรรม #14ปีNoble Furniture ใจดี จัดให้!!

??ขอแสดงความยินดี​กับผู้ที่ผ่านเข้ารอบท่านที่ 3 ของกิจกรรม 14ปีNoble Furniture ใจดี จัดให้!!?คุณ TheBoss Supavatin?“บ้าน” ??ที่พักทั้งกายและใจ เป็นที่ที่เราสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจเราจะนั่ง นอน กิน ร้องเพลง เดินไปไหนตรงไหน ทำอะไรก็ได้และบ้านไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนก็ตามทั้ง ห้อง คอนโด แฟลต ทาวน์โฮมขอเป็นที่ที่เรารู้สึกว่ามันอุ่นใจ เราสบายใจ ผ่อนคลายและปลอดภัยอยู่แค่นั้นก็พอแล้วและแน่นอนเราก็ต้องการให้บ้านของเราเป็นสถานที่ที่สวย อบอุ่น สบายตา ให้มันรู้สึกว่า”น่าอยู่”มีความสะดวกสบาย อาจเพิ่มเติมให้มีรูปแบบการจัดวางให้เป็นสัดเป็นส่วน และสามารถใช้สอยพื้นที่ให้คุ้มค่า??สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับคัดเลืิอกในรอบนี้อย่าพึ่งเสียใจไปสัปดาห์หน้าเรามาลุ้นกันใหม่ผู้เข้ารอบคนถัดไปอาจเป็นคุณ!!!???ผู้ที่อยากร่วมสนุกกับเราสามารถส่งเรื่องราวของคุณได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 พฤศจิกายนนี้?ประกาศผู้เข้ารอบประจำสัปดาห์ ทุกวันเสาร์ ประมาณ 18.00 น.สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Tel : 092-963-0507,: 087-828-5552 ,: 087-594-9797 ,: 089-500-1051 ,: 088-500-1899 Line ID : @noblefurniture (มี@ ด้วยนะคะ)Office : 02-9945400 หรือสอบถามรายละเอียดทางข้อความได้ใน Inbox http://m.me/fanpagenoble————————————————เข้าเยี่ยมชมผลงานต่างๆของทางบริษัทฯ ได้ที่https://www.nbdevelopment.co.th

โพสต์โดย NoBle Furniture เมื่อ วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2018

? ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านเข้ารอบท่านที่ 3 ?
ของกิจกรรม 14 ปี Noble Furniture ใจดี จัดให้!!
?คุณ TheBoss Supavatin?

“บ้าน” ที่พักทั้งกายและใจ เป็นที้ทีเราสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจเราจะนั่งนอน กิน
ร้องเพลง เดินไปไหนตรงไหน ทำอะไรก็ได้และบ้านไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนก็ตามทั้ง
ห้อง คอนโด แฟลต ทาวน์โฮมขอเป็นที่ที่เรารู้สึกว่ามันอุ่นใจ เราสบายใจ ผ่อนคลาย
และปลอดภัยอยู่แค่นั้น ก็พอแล้ว และแน่นอนเราก็ต้องการให้บ้านของเราเป็นสถานที่
ที่สวย อบอุ่น สบายตา ให้มันรู้สึกว่า “น่าอยู่” มีความสะดวกสบาย อาจเพิ่มเติมให้มี
รูปแบบการจัดวางให้เป็นสัดเป็นส่วน และสามารถใช้สอยพื้น ที่ให้คุ้มค่า


ผู้ผ่านเข้ารอบท่านที่ 4 ของกิจกรรม 14ปี Noble Furniture ใจดีจัดให้

?เรื่องราวของผู้ผ่านเข้ารอบท่านที่ 4 ของกิจกรรม 14ปี Noble Furniture ใจดีจัดให้ ??คุณ Burin Kobchaiyo ?แรงบันดาลใจในการทำห้องใหม่ในฝันของเขาจะเป็นอย่างไร ตามไปดูกันได้เลยค่ะ!!??สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับคัดเลืิอกในรอบนี้อย่าพึ่งเสียใจไปสัปดาห์หน้าเรามาลุ้นกันใหม่ผู้เข้ารอบคนถัดไปอาจเป็นคุณ!!!???ผู้ที่อยากร่วมสนุกกับเราสามารถส่งเรื่องราวของคุณได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 พฤศจิกายนนี้?ประกาศผู้เข้ารอบประจำสัปดาห์ ทุกวันเสาร์ ประมาณ 18.00 น.สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Tel : 092-963-0507,: 087-828-5552 ,: 087-594-9797 ,: 089-500-1051 ,: 088-500-1899 Line ID : @noblefurniture (มี@ ด้วยนะคะ)Office : 02-9945400 หรือสอบถามรายละเอียดทางข้อความได้ใน Inbox http://m.me/fanpagenoble————————————————เข้าเยี่ยมชมผลงานต่างๆของทางบริษัทฯ ได้ที่https://www.nbdevelopment.co.th

โพสต์โดย NoBle Furniture เมื่อ วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2018

? เรื่องราวของผู้ผ่านเข้ารอบท่านที 4 ?
ของกิจกรรม 14 ปี Noble Furniture ใจดีจัดให้
?คุณ Burin Kobchaiyo?


?เรื่องราวของผู้ผ่านเข้ารอบท่านที่ 5 ของกิจกรรม 14ปี Noble Furniture ใจดีจัดให้ ?

?เรื่องราวของผู้ผ่านเข้ารอบท่านที่ 5 ของกิจกรรม 14ปี Noble Furniture ใจดีจัดให้ ??คุณ วันสุข สนุกสนาน ?แรงบันดาลใจในการทำห้องใหม่ในฝันของเขาจะเป็นอย่างไร ตามไปดูกันได้เลยค่ะ!!??สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับคัดเลืิอกในรอบนี้อย่าพึ่งเสียใจไปสัปดาห์หน้าเรามาลุ้นกันใหม่ผู้เข้ารอบคนถัดไปอาจเป็นคุณ!!!???ผู้ที่อยากร่วมสนุกกับเราสามารถส่งเรื่องราวของคุณได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 พฤศจิกายนนี้?ประกาศผู้เข้ารอบประจำสัปดาห์ ทุกวันเสาร์ ประมาณ 18.00 น.สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Tel : 092-963-0507,: 087-828-5552 ,: 087-594-9797 ,: 089-500-1051 ,: 088-500-1899 Line ID : @noblefurniture (มี@ ด้วยนะคะ)Office : 02-9945400 หรือสอบถามรายละเอียดทางข้อความได้ใน Inbox http://m.me/fanpagenoble————————————————เข้าเยี่ยมชมผลงานต่างๆของทางบริษัทฯ ได้ที่https://www.nbdevelopment.co.th

โพสต์โดย NoBle Furniture เมื่อ วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2018

? เรื่องราวของผู้ผ่านเข้ารอบท่านที่ 5 ?
ของกิจกรรม 14 ปี Noble Furniture ใจดีจัดให้
?คุณ วันสุข สนุกสนาน?


ผู้ผ่านเข้ารอบท่านที่ 6 ของกิจกรรม 14ปี Noble Furniture ใจดีจัดให้

?เรื่องราวของผู้ผ่านเข้ารอบท่านที่ 6 ของกิจกรรม 14ปี Noble Furniture ใจดีจัดให้ ??คุณ Kewarin Yosa ?แรงบันดาลใจในการทำห้องใหม่ในฝันของเขาจะเป็นอย่างไร ตามไปดูกันได้เลยค่ะ!!??สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับคัดเลืิอกในรอบนี้อย่าพึ่งเสียใจไปสัปดาห์หน้าเรามาลุ้นกันใหม่ผู้เข้ารอบคนถัดไปอาจเป็นคุณ!!!???ผู้ที่อยากร่วมสนุกกับเราสามารถส่งเรื่องราวของคุณได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 พฤศจิกายนนี้?ประกาศผู้เข้ารอบประจำสัปดาห์ ทุกวันเสาร์ ประมาณ 18.00 น.สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Tel : 092-963-0507,: 087-828-5552 ,: 087-594-9797 ,: 089-500-1051 ,: 088-500-1899 Line ID : @noblefurniture (มี@ ด้วยนะคะ)Office : 02-9945400 หรือสอบถามรายละเอียดทางข้อความได้ใน Inbox http://m.me/fanpagenoble————————————————เข้าเยี่ยมชมผลงานต่างๆของทางบริษัทฯ ได้ที่https://www.nbdevelopment.co.th

โพสต์โดย NoBle Furniture เมื่อ วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2018

? เรื่องราวของผู้ผ่านเข้ารอบท่านที่ 6 ?
ของกิจกรรม 14 ปี Noble Furniture ใจดีจัดให้
?คุณ Kewarin Yosa ?


ผู้ผ่านเข้ารอบท่านที่ 7 ของกิจกรรม 14ปี Noble Furniture ใจดีจัดให้

?เรื่องราวของผู้ผ่านเข้ารอบท่านที่ 7 ของกิจกรรม 14ปี Noble Furniture ใจดีจัดให้ ??คุณ นันทิชา สุขะอาริยะ ?แรงบันดาลใจในการทำห้องใหม่ในฝันของเขาจะเป็นอย่างไร ตามไปดูกันได้เลยค่ะ!!??สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับคัดเลืิอกในรอบนี้อย่าพึ่งเสียใจไปสัปดาห์หน้าเรามาลุ้นกันใหม่ผู้เข้ารอบคนถัดไปอาจเป็นคุณ!!!???ประกาศผู้เข้ารอบประจำสัปดาห์ ทุกวันเสาร์ นะคะ??????????????????สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Tel : 092-963-0507,: 087-828-5552 ,: 087-594-9797 ,: 089-500-1051 ,: 088-500-1899 Line ID : @noblefurniture (มี@ ด้วยนะคะ)Office : 02-9945400 หรือสอบถามรายละเอียดทางข้อความได้ใน Inbox http://m.me/fanpagenoble————————————————เข้าเยี่ยมชมผลงานต่างๆของทางบริษัทฯ ได้ที่https://www.nbdevelopment.co.th

โพสต์โดย NoBle Furniture เมื่อ วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2018

? เรื่องราวของผู้ผ่านเข้ารอบท่านที่ 7 ?
ของกิจกรรม 14 ปี Noble Furniture ใจดีจัดให้
?คุณ นันทิชา สุขะอาริยะ ?


เรื่องราวของผู้ผ่านเข้ารอบท่านที่ 8 ของกิจกรรม 14ปี Noble Furniture ใจดีจัดให้

?เรื่องราวของผู้ผ่านเข้ารอบท่านที่ 8 ของกิจกรรม 14ปี Noble Furniture ใจดีจัดให้ ??คุณ Kridkanok Prasitchokchai ?แรงบันดาลใจในการทำห้องใหม่ในฝันของเขาจะเป็นอย่างไร ตามไปดูกันได้เลยค่ะ!!??ติดตามการโหวตเลือกผู้โชคดีได้เร็วนี้นะคะ?สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Tel : 092-963-0507,: 087-828-5552 ,: 087-594-9797 ,: 089-500-1051 ,: 088-500-1899 Line ID : @noblefurniture (มี@ ด้วยนะคะ)Office : 02-9945400 หรือสอบถามรายละเอียดทางข้อความได้ใน Inbox http://m.me/fanpagenoble————————————————เข้าเยี่ยมชมผลงานต่างๆของทางบริษัทฯ ได้ที่https://www.nbdevelopment.co.th

โพสต์โดย NoBle Furniture เมื่อ วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018

? เรื่องราวของผู้ผ่านเข้ารอบท่านที่ 8 ?
ของกิจกรรม 14 ปี Noble Furniture ใจดีจัดให้
?คุณ Kridkanok Prasitchokchai ?


เรื่องราวของผู้ผ่านเข้ารอบท่านที่ 9 ของกิจกรรม 14ปี Noble Furniture ใจดีจัดให้

?เรื่องราวของผู้ผ่านเข้ารอบท่านที่ 9 ของกิจกรรม 14ปี Noble Furniture ใจดีจัดให้ ??คุณ Nuttapak Aksornwan ?แรงบันดาลใจในการทำห้องใหม่ในฝันของเขาจะเป็นอย่างไร ตามไปดูกันได้เลยค่ะ!!??ติดตามการโหวตเลือกผู้โชคดีได้เร็วนี้นะคะ?สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Tel : 092-963-0507,: 087-828-5552 ,: 087-594-9797 ,: 089-500-1051 ,: 088-500-1899 Line ID : @noblefurniture (มี@ ด้วยนะคะ)Office : 02-9945400 หรือสอบถามรายละเอียดทางข้อความได้ใน Inbox http://m.me/fanpagenoble————————————————เข้าเยี่ยมชมผลงานต่างๆของทางบริษัทฯ ได้ที่https://www.nbdevelopment.co.th

โพสต์โดย NoBle Furniture เมื่อ วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018

? เรื่องราวของผู้ผ่านเข้ารอบท่านที่ 9 ?
ของกิจกรรม 14 ปี Noble Furniture ใจดีจัดให้
?คุณ Nuttapak Aksornwan?


??ร่วมแสดงความยินดี กับ?คุณ Suttiporn Pop Kuendee ?ผู้โชคดีในกิจกรรม 14ปี Noble Furniture ใจดี จัดให้!!ติดตามเรื่องราวตั้งแต่เริ่มเข้าร่วมกิจกรรมจนได้เป็นผู้โชคดีของคุณ Suttiporn Pop Kuendeeแล้วมาร่วมติดตามการสานฝัน เพื่อห้องสวยในฝันของ?คุณ Suttiporn Pop Kuendee ?ได้ที่เพจ Noble Furniture เร็วๆนี้นะคะ

โพสต์โดย NoBle Furniture เมื่อ วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2018

ร่วมแสดงความยินดีกับ
?คุณ Suttiporn Pop Kuendee ?


แล้วมาร่วมติดตามการสานฝัน เพื่อห้องสวยในฝันของ
?คุณ Suttiporn Pop Kuendee ?

ขั้นตอนการออกแบบ กิจกรรม 14 ปี Noble Furniture ใจดีจัดให้

❤️ขั้นตอนการทำงาน NOBLE Furniture❤️ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาความเป็นตัวตน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการตามฝันเฉพาะคุณ NOBLE Furniture พร้อมให้คำปรึกษาด้วยมัณฑนากร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุณลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการ พร้อมทั้งส่งข้อมูลเฉพาะดังนี้❤️แปลนบ้าน / แปลนคอนโด❤️ไอเดียการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการต่างๆ❤️รูปถ่ายบริเวณที่ต้องการทำเฟอร์นิเจอร์❤️รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการ(ถ้ามี)มัณฑนากรจะนำข้อมูลทั้งหมดมา ดำเนินการออกแบบการจัดวาง เบื้องต้น เป็นภาพเสมือนจริงแล้วส่งให้พิจารณา และปรับแบบ จนเป็นที่พึ่งพอใจ ❤️สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Tel : 092-963-0507,: 087-828-5552 ,: 087-594-9797 ,: 089-500-1051 ,: 088-500-1899 Line ID : @noblefurniture (มี@ ด้วยนะคะ)Office : 02-9945400 หรือสอบถามรายละเอียดทางข้อความได้ใน Inbox http://m.me/fanpagenoble————————————————เข้าเยี่ยมชมผลงานต่างๆของทางบริษัทฯ ได้ที่https://www.nbdevelopment.co.th

โพสต์โดย NoBle Furniture เมื่อ วันพุธที่ 9 มกราคม 2019

ขั้นตอนการทำงาน NOBLE Furniture

ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาความเป็นตัวตน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการตามฝันเฉพาะคุณ
NOBLE Furniture พร้อมให้คำปรึกษาด้วยมัณฑนากร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
คุณลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการ พร้อมทั้งส่งข้อมูลเฉพาะดังนี้
❤ แปลนบ้าน / แปลนคอนโด
❤ ไอเดียการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการต่างๆ
❤ รูปถ่ายบริเวณที่ต้องการทำเฟอร์นิเจอร์
❤ รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการ (ถ้ามี)
มัณฑนากรจะนำข้อมูลทั้งหมดมาดำเนินการออกแบบการจัดวางเบื้องต้น เป็นภาพเสมือนจริง แล้วส่งให้พิจารณา และปรับแบบ จนเป็นที่พึ่งพอใจ

ขั้นตอนที่ 2 ระบุรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ (Specification)จะทำให้เฟอร์นิเจอร์สวยๆ Fit in กับห้องของคุณลูกค้า ได้อย่างลงตัว พร้อมทั้งคำแนะนำ จากเจ้าหน้าที่ ระบุรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ (Specification Staff)โดยเจ้าหน้าที่จะระบุรายละเอียดการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ในแต่ละส่วน , ขนาด , สี , รวมถึงฟังก์ชั่นการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ และผู้อยู่อาศัยมากที่สุดสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Tel : 092-963-0507,: 087-828-5552 ,: 087-594-9797 ,: 089-500-1051 ,: 088-500-1899 Line ID : @noblefurniture (มี@ ด้วยนะคะ)Office : 02-9945400 หรือสอบถามรายละเอียดทางข้อความได้ใน Inbox http://m.me/fanpagenoble————————————————เข้าเยี่ยมชมผลงานต่างๆของทางบริษัทฯ ได้ที่https://www.nbdevelopment.co.th

โพสต์โดย NoBle Furniture เมื่อ วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2019

ขั้นตอนที่ 2 ระบุรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ (Specification)
จะทำให้เฟอร์นิเจอร์สวยๆ Fit in กับห้องของคุณลูกค้า ได้อย่างลงตัว พร้อมทั้งคำแนะนำ จากเจ้าหน้าที่ระบุรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ (Specification Staff) โดยเจ้าหน้าที่จะระบุรายละเอียดการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ในแต่ละส่วน , ขนาด , สี ,รวมถึงฟังก์ชันการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ ที่เหมาะสมกับพื้นที และผู้อยู่อาศัยมากที่สุด

ขั้นตอนที่ 3 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ (Production) อีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญ ที่จะเนรมิตเฟอร์นิเจอร์ในฝันกับลักษณะงาน Fit in Furnitureให้ Fit ทุกพื้นที่ in ทุกความรู้สึก กับห้องของคุณ ได้อย่างลงตัวเมื่อเดินทางมาจนถึงในส่วน "งานผลิต (Production)"หลังจากได้ถอดแบบเฟอร์นิเจอร์มาเป็นขนาดไม้แต่ละชิ้นแล้วก็จะเข้าสู้กระบวนการ>การตัดไม้ให้ได้ขนาด สัดส่วนตรงตามแบบ>ปิดขอบ ด้วยเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูง>แต่งขอบ >ทำสี ให้เรียบร้อยสวยงาม>จากนั้นนำมาประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์>แล้วจึงส่งตรวจสอบคุณภาพ ขนาดตรงตามแบบ รวมถึงการใช้งาน>เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว ก็เตรียมความพร้อมสำหรับการขนส่งต่อไปในทุกขั้นตอนสามารถเกิดข้อผิดพลาดได้เสมอ ซึ่งเมื่องเกิดข้อผิดพลาดแล้ว ก็จะต้องเริ่มต้มใหม่ตั้งแต่ต้น เพราะฉะนั้น เราจึงใส่ใจในทุกขั้นตอน❤️สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Tel : 092-963-0507,: 087-828-5552 ,: 087-594-9797 ,: 089-500-1051 ,: 088-500-1899 Line ID : @noblefurniture (มี@ ด้วยนะคะ)Office : 02-9945400 หรือสอบถามรายละเอียดทางข้อความได้ใน Inbox http://m.me/fanpagenoble————————————————เข้าเยี่ยมชมผลงานต่างๆของทางบริษัทฯ ได้ที่https://www.nbdevelopment.co.th

โพสต์โดย NoBle Furniture เมื่อ วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2019

ขั้นตอนที่ 3 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ (Production)
อีกหนึ่งขั้น ตอนสำคัญที่จะเนรมิตเฟอร์นิเจอร์ในฝันกับลักษณะงาน Fit in Furniture
ให้ Fit ทุกพื้น ที่ in ทุกความรู้สึก กับห้องของคุณ ได้อย่างลงตัว เมื่อเดินทางมาจนถึงในส่วน “งานผลิต (Production)” หลังจากได้ถอดแบบเฟอร์นิเจอร์มาเป็นขนาดไม้แต่ละชิ้น แล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการ

 • การตัดไม้ให้ได้ขนาด สัดส่วนตรงตามแบบ
 • ปิดขอบ ด้วยเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูง
 • แต่งขอบ
 • ทำสีให้เรียบร้อยสวยงาม
 • จากนั้นนำมาประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์
 • แล้วจึงส่งตรวจสอบคุณภาพ ขนาดตรงตามแบบ รวมถึงการใช้งาน
 • เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว ก็เตรียมความพร้อมสำหรับการขนส่งต่อไป

ในทุกขั้นตอนสามารถเกิดข้อผิดพลาดได้เสมอ ซึ่งเมื่อเกิดข้อผิดพลาดแล้ว ก็จะต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น เพราะฉะนั้น เราจึงใส่ใจในทุกขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 4 การจัดส่งเฟอร์นิเจอร์(Delivery)เมื่อเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตออกมาผ่านการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้วก็เตรียมห่อเฟอร์นิเจอร์ให้เรียบร้อย พร้อมที่จะจัดส่งถึงห้องคุณลูกค้าขั้นตอนการจัดส่งที่นอกจากจะยึดมั่นในเรื่องตรงต่อเวลาแล้วยังดูแลเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้ได้รับความเสียหาย รวมถึงดูแลสภาพพื้น และผนังห้องของคุณลูกค้าไม่ให้มีริ้วรอยอีกด้วยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การติดตั้งต่อไปค่ะ❤️สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Tel : 092-963-0507,: 087-828-5552 ,: 087-594-9797 ,: 089-500-1051 ,: 088-500-1899 Line ID : @noblefurniture (มี@ ด้วยนะคะ)Office : 02-9945400 หรือสอบถามรายละเอียดทางข้อความได้ใน Inbox http://m.me/fanpagenoble————————————————เข้าเยี่ยมชมผลงานต่างๆของทางบริษัทฯ ได้ที่https://www.nbdevelopment.co.th

โพสต์โดย NoBle Furniture เมื่อ วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019

ขั้นตอนที่ 4 การจัดส่งเฟอร์นิเจอร์(Delivery)
เมื่อเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตออกมาผ่านการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้ว ก็เตรียมห่อเฟอร์นิเจอร์ให้เรียบร้อย พร้อมที่จะจัดส่งถึงห้องคุณลูกค้า ขั้นตอนการจัดส่งที่นอกจากจะยึดมั่นในเรื่องตรงต่อเวลาแล้ว ยังดูแลเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้ได้รับความเสียหาย รวมถึงดูแลสภาพพื้นและผนังห้องของคุณลูกค้าไม่ให้มีริ้วรอยอีกด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การติดตั้งต่อไปค่ะ

??เสร็จภาระกิจแล้วค่ะ ??ภาระกิจเนรมิตห้องสวยในฝัน ของคุณป๊อบกับ กิจกรรม “14 ปี Noble Furniture ใจดีจัดให้”✨ ห้องสวยในฝันของ คุณป็อป เป็นความจริงแล้วค่ะ✨ส่งมอบห้องสวยในฝันให้ คุณป๊อป เรียบร้อยแล้วค่ะขอขอบคุณคุณป๊อป และผู้ร่วมสนุกทุกท่าน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้พร้อมมอบความไว้ใจมอบโอกาสให้เรา Noble furniture เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างห้องในฝันให้เป็นจริงนะคะและเพื่อนๆ ทุกท่านที่ติดตามชมผลงาน และคอยให้กำลังใจเสมอมาค่ะวันนี้กิจกรรม“14 ปี Noble Furniture ใจดีจัดให้” จบลงแล้ว❤️ฝากกดไลค์ ❤️ฝากกดแชร์ ❤️ฝากกดติดตาม ❤️ฝากกดติดดาว ❤️ฝากกดsee first เพจ Noble Furniture เพื่อติดตามผลงาน และติดตามกิจกรรมดีๆ โดนๆ ที่จะมีขึ้นอีกในโอกาสต่อๆไป ด้วยนะคะ❤️————————————————สำหรับเพื่อนๆ ที่ต้องการจองคิวติดตั้งสำหรับเดือน มิถุนายน ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ?‼️คิวติดตั้งเดือน มิถุนายน ‼️?คิวเดือน มิ.ย เป็นช่วงปลายเดือน (เหลือไม่ถึง20คิว‼️) แล้วนะคะและเพื่อนๆ ท่านใดมีแผนทำเฟอร์นิเจอร์ช่วงระหว่าง เดือน มิถุนายน – สิงหาคมแนะนำอย่ารีรอชักช้านะคะสามารถติดต่อสอบถาม ,คุยรายละเอียดความต้องการ ,ออกแบบการจัดวาง , กำหนดงบประมาณ และจองคิวติดตั้ง ได้แล้วค่ะ❤————————————————สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Tel : 087-828-5552,: 087-594-9797 ,: 088-500-1899 ,: 062-209-4791 ,: 062-836-4777 ,: 092-963-0507 Line ID : @noblefurniture (มี@ ด้วยนะคะ)Office : 02-9945400 หรือสอบถามรายละเอียดทางข้อความได้ใน Inbox http://m.me/fanpagenoble————————————————เข้าเยี่ยมชมผลงานต่างๆของทางบริษัทฯ ได้ที่https://www.nbdevelopment.co.th

โพสต์โดย NoBle Furniture เมื่อ วันพุธที่ 3 เมษายน 2019

เสร็จภาระกิจแล้วค่ะ ??
ภาระกิจเนรมิตห้องสวยในฝัน ของคุณป๊อบ กับ กิจกรรม “14 ปี Noble Furniture ใจดีจัดให้” ✨ ห้องสวยในฝันของ คุณป็อป เป็นความจริงแล้วค่ะ✨
ส่งมอบห้องสวยในฝันให้ คุณป๊อป เรียบร้อยแล้วค่ะ
ขอขอบคุณ คุณป๊อป และผู้ร่วมสนุกทุกท่าน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในกิจกรรมครั้งนี้
พร้อมมอบความไว้ใจมอบโอกาสให้เรา Noble furniture เป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
ห้องในฝันให้เป็นจริงนะคะ และเพื่อนๆ ทุกท่านที่ติดตามชมผลงาน และคอยให้กำลังใจเสมอมาค่ะ วันนี้กิจกรรม “14 ปี Noble Furniture ใจดีจัดให้” จบลงแล้ว