HOW TO ORDER ?

NOBLE  FERNITURE

1

First Contact

เมื่อสนใจ NOBLE FURNITURE กรณีที่1 เลือกซื้อจาก Promotion Package หรือ Furniture Set จากทางบริษัท กรณีที่2 ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อคุยรายละเอียด ให้คำแนะนำ ลูกค้าสามารถปรึกษา ออกแบบเพื่อความสวยงาม และประโยชน์ใช้สอย ตามความต้องการของลูกค้าได้

2

Interior Design

เมื่อสั่งซื้อสินค้ากรณีที่1 ลูกค้าสามารถเพิ่ม หรือลดจำนวนสินค้าตามความต้องการ และบริษัทะประมินราคาอีกครั้งก่อนสั่งซื้อ เมื่อสั่งซื้อสินค้ากรณีที่2 เมื่อลูกค้าได้รูปแบบตามความต้องการแล้ว บริษัทจะทำการประเมินราคา ให้ลูกค้าพิจรณาก่อนทำการสั่งซื้อ

3

Order Confirmation

 

เมื่อลูกค้าสั่งซื้อ ลูกค้าจะต้องชำระมักจำจำนวน 50% จากราคาประเมินเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ และเข้าสู่กระบวนการนัดวัน และเวลา เพื่อเข้าไปวัดพื้นที่และ เคลียร์สเปค

4

Clear Specification

ลูกค้าจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อนัดวัน เวลา เพื่อเข้าไปทำการวัดพื้นที่ และ ชี้แจง ขนาด การใช้งาน รายละเอียดต่างๆ ลูกค้าสามารถปรึกษา สอบถามเกี่ยวกับฟังชั่นต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ได้ในขั้นตอนนี้

5

Production

เจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลที่ได้จากการเคลียร์สเปค ออกเป็น SPACIFICATION เพื่อใช้ผลิตสินค้าตามข้อมูลและพื้นที่วัดมา และทำการตรวจสอบความถูกต้องหลังจากงานเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมจัดส่งในเวลาต่อไป

6

Delivery

หลังจากเฟอร์นิเจอร์ในแต่ละห้องพร้อมส่งแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการประสานงานกับลูกค้า เพื่อนัดวัน และเวลาในการส่งสินค้า และนำสินค้าจัดส่งล่วงหน้าก่อนวันติดตั้งงาน

7

Installation

เจ้าหน้าที่ทำการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ในวันที่นัดหมาย และจะใช้เวลาไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่การติดตั้งงานวันแรก เพื่อเก็บงานรายละเอียด และความสะอาดเรียบร้อย หลังจากเฟอร์นิเจอร์ในแต่ละห้องพร้อมส่งแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการประสานงานกับลูกค้า เพื่อนัดวัน และเวลาในการส่งสินค้า และนำสินค้าจัดส่งล่วงหน้าก่อนวันติดตั้งงาน

 

Payment

เมื่อติดตั้งงานเสร็จเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะประสานงานเพื่อให้ลูกค้าเข้าตรวจงาน กรณีที่ 1 หากลูกค้าเข้าตรวจแล้วพบว่างานเรียบร้อยดี ลูกค้าชำระส่วนที่เหลือตามราคาประเมินอีก 50% กรณีที่ 2 หากพบจุดที่ต้องการให้แก้ไข ลูกค้าชำระค่าเฟอร์นิเจอร์ 40% และส่วนที่เหลือ 10% เมื่องานเสร็จเรียบร้อย

8

9

Guarantee

สินค้าทุกชิ้นรับประกับ1 ปี หากพบความเสียหายจากกระบวนการทำงานของบริษัท ไม่เสียค่าใช้จ่าย ค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าเดินทาง ในระยะเวลาประกันสินค้า 1 ปี หากเกิดความเสียหายจากการใช้งาน หรือ อุบัติเหตุใดๆ ลูกค้าชำระแค่ค่าวัสดุ ฟรีค่าแรง และค่าเดินทาง

JFour

Creative Muse Template @2015



